Friday, March 9, 2012

人去樓空可霸哋,碧海藍天可污染。

撈頭殖民粵地,粵人無法接受只好遠走他鄉,撈共以此為契機霸佔其土地,恩平市沙湖鎮反霸地,唔少粵民被打被抓,但都冇受到更多粵人嘅關注。
撈頭破壞咗中原嘅環境,就嚟破壞粵地嘅環境。海南莺歌海鎮人喜歡自己嘅生活方式,撈頭偏偏要整咗煤站,既破壞環境又破壞粵人漁農產業,可見撈頭黑心並非一般。