Monday, March 19, 2012

圍揾

東莞又話要狼狗巡邏,廣州出街又要查身份證,殖民地官員真係唔知想點。未通汪洋大盜呢次權闘小勝得唔夠光彩,驚有人班拖攞嚟踩場?係就好玩啦,撈頭大亂粵地,畀個機會粵人睇清生喺殖民地,成為中原撈政治遊戲嘅籌碼有幾咁牙煙。