Friday, August 12, 2011

公正同復仇

時日同撈頭傾計,講到有人對共撈失去信心係因為共撈冇平反一啲以前嘅過錯,因此壞人冇得到應有嘅懲罰,日積月累時下官僚知道自己唔會被監督所以為所欲為。點知撈頭話我嚟得北美耐,個人主義爆棚,下下就為私心而去復仇,要置人于死地。
撈頭啲思維邏輯與世界唔同,獨樹一格。佢哋冇公平公正呢個概念,只有復仇報仇, an eye for an eye。所以上衙門打官司係報復行為,法官同律師係製造冤冤相報嘅機器。而家有人要求平反呢樣平反果樣,又有人要求呢度要理賠果度收地講公平,都喺共撈眼中視為大逆不道。因為想通過法制途徑爭取所謂權益都喺一種復仇行為,個個都互相報復中國就會大亂。