Monday, August 8, 2011

字母遊戲

以前考試功課成績都用數字打分,100為最高,逃學出街打機攞分數都係同數字有關。唔知幾時個世界口味變咗,鍾意攞啲字母打分,餓狼傳說就AAA-SSS,街霸都搞S-E,真係WTF。不過呢個制度畀到好多傻仔安慰,50分可能都係A+,夠嗮掂。美國從三條A跌倒AA+股市大跌,共撈誇下海口可以代替美國,因為佢係AA-同為A貨。不過呢隻A貨堅定流?又或掛羊頭賣狗肉?