Wednesday, August 31, 2011

廣州聯邦快遞歧視粵語人

啲鬼佬公司都鍾意玩我哋粵人,連同佢哋啲廉價撈頭奴才真係1+1=1。我要人寄快遞畀我,之後接到友人信息,聯邦快遞要求寄方地址都要寫英文。我話中國地址寫英文嘪就係撈頭拼音,佢話係呀,佢唔識拼音,希望個快遞撈仔幫個忙,點知個撈仔笑佢之後就走咗,真係屌佢老母阿。