Tuesday, August 9, 2011

做好準備

倫敦暴動令我想起洛杉磯暴動,都係有警察使用暴力抓賊,流氓地痞以此為由利用無產階級革命信念進行打砸搶。廣州人而家亦坐喺撈頭呢做火山上面,之前潮州、增城都係小兒科,撈頭想做新廣州人,勢必燒殺搶掠舊廣州人。

以下鏈接介紹喺暴動時一啲求生工具,希望粵人能夠及時買齊,以防萬一。
http://gizmodo.com/5828830/6-tools-to-help-you-survive-a-riot-mob/gallery/1?preview=0