Tuesday, August 23, 2011

無奈

Hollywood 好鍾意拍下啲土著反抗殖民者嘅戲嚟大賺 white guilt 者錢,Pocahontas 同 Avatar 就係吃到水嘅名作,之前嘅 Rise of planet of the ape 或之前系列都多少有啲吃位。臺灣最近有套“賽德克·巴萊”要上畫,大家可以介紹啲撈頭朋友去睇,一次過滿足打倒小日本同埋睇蠻夷點樣畀人同化。
不過呢班賽德克族人全片講鳥語,未被漢化,有待撈頭製作煲冬瓜愛國賊版。(唔該順便將同類片“一八九五”啲客家鳥語煲冬瓜埋,佢哋開口埋口就唐山好難明)有時我都會諗遠古時代嘅粵人係唔係都係咁激去對抗中猿殖民,現實話畀我知冇意義,好似而家嘅班賽德克族人噉一樣被逼融入社會,只不過冇日化而係漢化。