Friday, August 12, 2011

撐?定係死雞撐飯蓋?

琴日去old town吃飯,食玩想行下夜街同朋友睇下風景。遇到兩個鬼佬park車,同我打招呼,我回禮。其中一個同我講煲冬瓜“你好”,我唔好意識只好回佢“你好”,但反問How do you know I am not Japanese?佢話佢係中文系畢業,中國通,識得分亞洲人。我又問,我可能只識講廣府話,你為何先入為主同我講滿洲話?呢下好似踩親佢條筋,佢不悅唔再答我反同我另一廣州朋友傾計。我自認京腔攞A,兒音不亂發,呢位鬼佬為何不與我作答?反而要同我煲冬瓜四音不全嘅廣州朋友講嘢?未通因為我朋友穿老西,而我只著襯衫嘅關係?查實回答我問題有通識,煲冬瓜係通用語,理應先用。但鬼佬對我不理睬,明顯係受到佢撈頭教授影響,無視中國其它語言,佢只不過係中原撈頭通,有排未到中國通。我回想兩個月前喺San Diego早上遇到一對白人老夫婦,見面時佢先問Cantonese or Mandarin,我答Cantonese,老夫婦同講“早晨”“吃過飯未”?我答“早晨,未吃”。以前嘅鬼佬對中國瞭解甚少,但仲知道有粵人、撈頭之分。而家周街都係中國通,但都未知廣府話,粵人為何物。睇嚟呢啲中國通亦認為吐蕃、東突亦都講煲冬瓜,信奉中原佛教。