Sunday, November 13, 2011

屠夫磨刀

越近年底,撈頭話廣東時至多事之秋,簡直係此地無銀三百兩。廣東新聞畀中原開放,有負面報導又乜咁奇?撈頭個個都係鴕鳥男,吐蕃、東突從嚟就好少有新聞,呢啲地方按以上邏輯應該係最穩定啦。放且粵地係殖民地,無論係撈官霸道,撈民橫行,都唔會得到中原處理,生事無恐。我哋粵人喺黑白社會都為撈嘅底下生存就如生豬,任人宰割。上下九賣雞公欖嘅阿伯喺中秋畀撈頭搶錢,就係粵人最真實嘅寫照。中原媒體好政治鬥爭,打擊殖民地官員,撈民就在此放肆,表現自己畀粵人高等嘅心態,係劏豬前磨刀嘅表現。