Sunday, November 27, 2011

現代版寧贈友邦不予家奴

中原甘肅小童抵死,遼寧鳳城果班人仔係唔好彩,我粵地佛山有啲錢,四十萬買來老校車。馬其頓就撿到啦,中共撈頭想收買已故希臘城邦,干涉他國內政,高,實在係高。