Thursday, November 17, 2011

又到年關

東莞鞋廠七員工上街遭到鎮壓,製造業危機又一例。中原撈頭冇能力同資本玩國際貿易遊戲,一旦損手損腳就攞粵地工廠開刀,撈頭殖民唔想返中原搵工,打算長期定居我粵地,掠奪粵人財富係佢哋唯一走向。