Tuesday, November 22, 2011

有求冇應

深圳精模廠啲工人好多要求,有冇諗過殖民地嘅環境?你有本事整低殖民政府我歡迎咖,妳整低咗間廠到時失業就千期唔好打劫粵人就好。