Tuesday, December 6, 2011

就算係漢人,都唔能夠改變自己生活喺殖民地嘅事實。

好多粵人話自己係古中原人入粵嘅後人,從嚟唔正視自己同時係古漢人同古粵人混血嘅產物。當你以漢人身份自豪果陣,你同時係中原人眼中嘅次等漢人。當年西班牙殖民美洲,喺美洲出世嘅西班牙人就權利而言就係劣於新嚟新豬肉嘅西班牙移民,而混血西班牙人就更差。你問點解?因為喺殖民地出世,對本土嘅忠誠心可能會大打節扣,所以只能做二等公民。粵地諸邦同吐蕃、東突、南蒙、滿洲都屬番外殖民地,總督由中央王朝任命,稅收全部上交宗主國,殖民地自己嘅民生、建設都係由本地自己搵錢填補,宗主國撥款畀殖民地都係維穩嘅錢。粵人喜歡經商生財,咁簡單嘅嘢都要中原批准先做得,唔係劣等係乜嘢。中原人要求粵地漢人改變生活習慣、語言、文化同埋起居,宗主國對殖民進行改造,粵地漢人點解遲遲唔接受?你哋嘅漢人自豪去咗邊?既然美洲嘅英國人、西班牙人、葡萄牙人、法國人可以推翻殖民地獨立成國,點解粵地嘅漢人唔可以推翻殖民地獨立成國?更何況我哋混血種嚟純血漢人十萬八千里,冇理由幫中原人打理嶺南殖民地一世,中原都已經過滿清統治,現時共撈係黃色蘇俄,滿口胡普,血緣親疏一目了然。