Tuesday, December 27, 2011

當兵可否吃長糧?

從殖民者嘅角度,你為佢賣命,佢畀你食住。你唔再為佢賣命,佢就同你冇關係,就係咁簡單。當要幫某個領主或藩王打地盤果陣,要認真諗清楚有冇著數,唔好到頭嚟好似呢班桂林老兵噉要上街爭取果幾百蚊。