Tuesday, December 6, 2011

大粵城邦 X 香港城邦

我09年提出嘅大粵邦聯,係粵地諸邦嘅軍事聯合,粵地每個城邦都有自己嘅軍隊,捍衛自己嘅利益,爲咗抵禦撈頭南侵建立統一邦聯軍隊,粵地諸邦喺政治司法主權都各自獨立互不侵犯。對抗撈頭殖民,只能以武力解決。陳雲老師今年提出嘅香港城邦論亦係爲咗與撈頭分隔,避免中原禍害,問題係通商港口,無力承擔軍事責任,只能用契約精神同撈頭簽署城下之盟。唔知香港人有冇諗過,撈頭文化不斷侵蝕港人文化,城邦可能幾年就從內部瓦解。又或一旦中原混亂,呢個城邦契約係唔係可以制止大批撈頭湧入香港。粵地諸邦深受撈頭殖民遠勝于香港,所以捍衛自己利益就更需要武力。香港城邦要有粵地城邦抵擋撈頭侵略,先可獨善其身。

http://namyuekok.freeforums.org/post1216.html&f=6#p1216