Friday, December 2, 2011

撈頭穿越

中央話要限娛,果啲抄香港嘅宮闘、穿越一律唔準拍,冇創意嘅撈頭覺得抄我哋粵人冇創意,要抄都係抄鬼佬有品味,但要抄要識得抄,因鬼佬啲娛樂作品全部都有顛覆偉大祖國嘅意味。
講起科幻穿越,啲未來人往往帶嚟天機,警告世人唔好就範。我有時係個網到都發現一啲疑似嚟至未來嘅撈頭,佢哋稱我粵人為馬來猴子,要趕我哋返馬來亞,據稱粵地自古以嚟係中猿人嘅地頭,後嚟馬來猴子霸佔咗個地方。我大量翻查古書典籍,都查無此據,最後得出結論呢個係未來撈頭穿越現代對現世嘅警示。可能不久將來,撈頭把粵人趕嗮落海,加上全球暖化,啲中猿撈頭就當咗粵地係新中原。而啲馬來猴子因為個島畀海浸咗,於是大舉侵略中原,啲中猿撈頭唔夠打搞到又要返變成沙漠嘅舊中原等死,固返古警示防範未然,嶺南马骝非馬來猴子,古粵新粵不通。