Friday, December 9, 2011

如此天下圍攻

蛇口又人罷工,防暴警察就圍住啲抗議工人。虎門有人聚賭,警察攞唔到著數上門封館,點知畀人圍堵。玩圍棋唔係妳圍我就係我圍妳,邊個圍得多就吃得子多。粵地乃兵家必爭之地,固天天有圈地,日日有圍人。